לפני שאוכלים סעודה עם לחם, אנו נוטלים ידיים ואומרים ברכה מיוחדת. כך, מיד אחרי הקידוש אנו הולכים ליטול ידיים.

לכו למטבח או לכיור הקרוב ביותר, מלאו ספל (נטלן) או כוס גדולה במים. העבירו את הנטלן ליד שמאל ושפכו מים שלוש פעמים על יד ימין. חזרו על הפעולה כשאתם שופכים מים שלוש פעמים על יד שמאל. לאחר מכן אמרו את הברכה:

"ברוך אתה אד-ני, אלו-הינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים".