נרות השבת, תפילת ערבית, הקידוש, הסעודה, האורחים, השירים, הדיונים בפרשת השבוע – כל אלה יחד יוצרים את החוויה הייחודית של "ליל שבת".

הבה ונתחיל...