אמור את הברכה.

התמקד במה שאתה עושה. מרגע שאמרת את הברכה ועד ששני בתי התפילין מונחים במקומן, על הזרוע ועל הראש, אסור לדבר ואפילו לא לרמוז. התרכז בחיבור המוח, הלב והמעשים אל בורא העולם.