עתה קח לידיך את התפילין של ראש. מקם את קופסת התפילין על ראשך מעל למצח במרכז הראש בדיוק מעל הנקודה שבין עיניך. הקשר בצורת האות דָלֶת יהיה מאחורי ראשך בבסיס הגולגולת (ראה שרטוט).