הדק את הרצועה סביב זרועך. יש לוודאות שקשר הרצועה ישאר במגע ישיר עם הקופסה. המשך ללפף עוד פעמיים מעל תושבת הרצועה של הקופסה השחורה ומסביב לשריר הזרוע, ואז שבע פעמים סביב הזרוע ועוד פעם אחת סביב כף היד. שארית הרצועה תישאר חופשית.