את שארית הרצועה לפף שלוש פעמים סביב האצבע האמצעית (אמה) באופן הזה: פעם אחת סביב הבסיס, לאחר מכן פעם אחת מעל הפרק הראשון ואז שוב סביב הבסיס. את הרצועה שנשארה לפף סביב כף היד ואת הקצה הנותר של הרצועה הכנס מתחת לליפוף.