הבה ונשיר יחד שיר אהוב:

קדש ורחץ

כרפס יחץ

מגיד רחצה

מוציא מצה

מרור כורך

שולחן עורך

צפון ברך

הלל נרצה

מעוניינים לדעת למה התכוון המשורר? הנה הפירוש בקצרה:

קדש: כולם אומרים את נוסח ה"קידוש" על היין, ושותים כוס יין אחת

ורחץ: לאחר-מכן נוטלים ידיים (ללא ברכה)

כרפס: ואוכלים פרוסת ירק (בצל, או תפוח אדמה) טבולה במי מלח.

יחץ: את המצה האמצעית של ה"קערה" חוצים לשתי פיסות

מגיד: וקוראים את ההגדה. "מה נשתנה הלילה הזה"? כך יצאנו ממצרים... עשרת המכות... מכת בכורות... ושותים את הכוס השניה

רחצה: שוב נוטלים ידיים, הפעם עם ברכה

מוציא: אומרים את ברכת "המוציא"

מצה: וגם ברכה על המצה, ואוכלים מצה

מרור: אוכלים ירק מר (קלחי חסה או שורש חזרת) לזכר המרירות שהיתה מנת חלקם של אבותינו במצרים

כורך: ואוכלים כריך מצה שבתוכו מרור

שולחן עורך: בלב מלא שמחה אנו אוכלים סעודה חגיגית

צפון: ומוציאים את ה"אפיקומן", אותו הצפנו-החבאנו קודם לכן, ואוכלים אותו

ברך: אומרים ברכת המזון לאחר הסעודה, שותים כוס יין שלישית

הלל: מהללים את האלוקים באמירת ה"הלל", ושותים את הכוס הרביעית

נרצה: אנו יודעים כי ליל הסדר שערכנו רצוי וחביב לפני הקדוש-ברוך הוא!