מכיוון שאסור להחזיק ברשותנו חמץ בפסח,עלינו למכור כל חמץ ברשותנו שלא ביערנו - לגוי. [לא ניתן לאכול, להשתמש או למכור במהלך חג הפסח כל חמץ שנמכר לגוי].

לפיכך, יש להניח במקום שמור (ארון, חדר וכדומה) כל חמץ שלא ייאכל או יישרף לפני חג הפסח, כולל כלי חמץ שלא נוקו כראוי.

את המקום יש לנעול או להדביק בדבק. אנו משכירים מקום זה לגוי שקונה את החמץ.

מכיוון שלמכירת חמץ זו פרטים רבים, רק רב מוסמך יכול לבצע מכירה זו. הרב משמש כשליחך כדי למכור את החמץ בערב הפסח, וגם כדי לרכוש אותו שוב בצאת החג.

ניתן להדפיס את הטופס הבא ולערוך בו שינויים, או למלאות אותו בכתב-יד, ולהביא אותו אל הרב המקומי שלך בבוקר ערב פסח (במידה וערב פסח חל בשבת יש להביא אותו קודם השבת). אם אינך יכול להביא את הטופס אל הרב, ניתן למלאות את הטופס אונליין.

על-פי ההלכה היהודית, ניתן למכור את החמץ עד לזמן מסויים בערב פסח. לזמנים מדוייקים בעירך לחץ כאן.