זהו לחם העוני שאכלו אבותינו כשיצאו ממצרים". המצה אותה אנו אוכלים בפסח, מכונה בשם "לחם עוני", מכיוון שהיא עשויה כמנהג עניים – קמח ומים שלא הספיקו לתפוח. במהלך הלילה, כשנאמר את ההגדה, יהיה מונח לפנינו "לחם של עניים" אמיתי: חצי מצה, לא מצה שלימה.

נקודה למחשבה: סיפר רבי יוסף יצחק שניאורסאהן, הרבי הקודם מליובאוויטש: "באחד הסדרים אצל אבי, חצה אחד המסובים את המצה והחל למדוד את חלקי המצה, לראות איזה חלק גדול יותר. נענה אבי ואמר לו: "גדול שצריכים למדוד אותו, אינו גדול אמיתי".

מה עושים:

נוטלים את המצה האמצעית וחוצים אותה לשניים. את החלק הגדול יותר מחביאים ל"אפיקומן", ואת החלק הקטן משאירים על הקערה.