ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת י"ט כסלו, ה'תשי"ב

גוט יום טוב התועדות שמחה בהחלטות טובות ועשי' לעילא.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן