רוצים חיים טובים יותר? בספרו המפורסם "משנה תורה", הרמב"ם מביא מאות הלכות העוסקות בכל הרבדים של החיים היהודיים. חלק מהספר מוקדש ל"הלכות דעות", או דרכים טובות לחיים טובים ומאושרים יותר.

ליקטנו עבורכם כמה ציטוטים מתוך דברי רבי משה בן מימון.

1. לכל אחד יש את האישיות שלו

הרמב"ם פותח את דבריו בכך שעלינו להיות מודעים שלכל אחד יש אישיות ייחודית משלו.

"דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם, וזו משונה מזו ורחוקה ממנו ביותר. יש אדם שהוא בעל חמה, כועס תמיד; ויש אדם שדעתו מיושבת עליו ואינו כועס כלל... יש אדם שהוא גבה לב ביותר, ויש שהוא שפל רוח עד מאוד; ויש שהוא בעל תאווה... ויש שהוא טהור גוף ביותר".

איור אמנותי: ספירה לייטסטון.
איור אמנותי: ספירה לייטסטון.

אז מה אנחנו אמורים לעשות עם זה?

2. הדרך הטובה נמצאת באמצע

הקיצוניות היא זו המסוכנת.

"שני קצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה ודעה, אינן דרך טובה ואין ראוי לו לאדם ללכת בהן, ולא ללמדן לעצמו. ואם מצא טבעו נוטה לאחת מהן, או מוכן לאחת מהן, או שכבר למד אחת מהן, ונהג בה יחזיר עצמו למוטב וילך בדרך הטובים, והיא דרך הישרה."

ומהי הדרך הישרה?

"הדרך הישרה היא מידה בינונית שבכל דעה ודעה, מכל דעות שיש לאדם".

איור אמנותי: ספירה לייטסטון.
איור אמנותי: ספירה לייטסטון.

3. לדעת לבקש עזרה

הרמב"ם, שהיה רופא בעצמו, מזכיר לנו שכשם שיש אנשים עם גוף חולה, יש אנשים עם נפש חולה.

"בני אדם שנפשותיהם חולות, מתאווים ואוהבים הדעות הרעות, ושונאים הדרך הטובה ומתעצלים ללכת בה, והיא כבדה עליהן למאוד לפי חוליים".

אבל אסור להם להתייאש:

"ומה היא תקנת חולי נפשות? ילכו אצל החכמים שהם רופאי הנפשות, וירפאו חוליים בדעות שמלמדין אותם עד שיחזירום לדרך הטובה".

במילים אחרות, לא להתבייש לבקש עזרה מאלו שיכולים לעזור לנו להיות בני אדם טובים יותר.

איור אמנותי: ספירה לייטסטון.
איור אמנותי: ספירה לייטסטון.

4. לחשוב לפני שמדברים

"סייג לחכמה שתיקה. לפיכך לא ימהר להשיב, ולא ירבה לדבר".

מישהו אמר לכם משהו ואתם יודעים בדיוק איך להגיב. או שלא. עדיף לחשוב פעמיים לפני שפותחים את הפה ולוודא שיוצא ממנו אכן מועיל.

איור אמנותי: ספירה לייטסטון.
איור אמנותי: ספירה לייטסטון.

5. חשוב להתעמל ולשמור על הבריאות! אבל עם מטרה

הרמב"ם היה רופא בעצמו שכתב רבות על הצורך לשמור על בריאות הגוף. אך הוא מזכיר לנו שבריאות הגוף היא לא מטרה בפני עצמה.

"המנהיג עצמו על פי הרפואה אם שם על ליבו שיהיה כל גופו ואבריו שלמים חזקים בלבד... אין זו דרך טובה. אלא ישים על ליבו שיהא גופו שלם חזק, כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את ה'".

כי בסופו של דבר, זו המטרה שלנו בחיים.

איור אמנותי: ספירה לייטסטון.
איור אמנותי: ספירה לייטסטון.

6. הדיאטה הכי טובה

היא ממש קלה ופשוטה ומסתכמת בשורה אחת:

"לא יאכל אדם אלא כשהוא רעב, ולא ישתה אלא כשהוא צמא".

גם אם מגישים לשולחן קינוח ממש מגרה, אם אתם לא רעבים או צמאים – פשוט תגידו "לא תודה".

אה, כמעט שכחנו את הציטוט הבא:

"לא יאכל אדם עד שתתמלא כרסו, אלא יפחות כמו רביע משובעתו".

גם כשאוכלים, לא צריך לאכול עד שאתם לא יכולים לזוז... תשאירו קצת מקום בבטן ותרגישו טוב יותר!

איור אמנותי: ספירה לייטסטון.
איור אמנותי: ספירה לייטסטון.

7. תתחילו לזוז

רוצים לשמור על הבריאות? הרמב"ם מציין שאי-אפשר לעשות זאת בלי התעמלות.

"כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה ואינו שבע, ומעיו רפים אין חולי בא עליו וכוחו מתחזק, ואפילו אכל מאכלות הרעים. וכל מי שהוא יושב לבטח ואינו מתעמל, או מי שמשהה נקביו או מי שמעיו קשים אפילו אכל מאכלות טובים ושמר עצמו על פי הרפואה, כל ימיו יהיו מכאובים וכוחו תשש".

בקיצור, תתחילו לזוז!

איור אמנותי: ספירה לייטסטון.
איור אמנותי: ספירה לייטסטון.

8. עניין של סדר עדיפויות

"ציוו חכמים ואמרו: לעולם יאכל אדם פחות מן הראוי לו לפי ממונו, וילבוש כראוי לו, ויכבד אשתו ובניו יתר מן הראוי לו".

או במילים אחרות: תשקיעו הכי הרבה במשפחה.

איור אמנותי: ספירה לייטסטון.
איור אמנותי: ספירה לייטסטון.

9. מי השכנים שלך?

הרמב"ם מסביר שהאדם הוא יצור חברותי, וכדי לוודא שהוא עושה את הדברים הטובים, הוא צריך להיות בחברה טובה.

"דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחבריו, ונוהג במנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמוד ממעשיהם".

איור אמנותי: ספירה לייטסטון.
איור אמנותי: ספירה לייטסטון.

10. קיימו תקשורת פתוחה

לסיום, נביא ציטוט שמזכיר לנו לקיים תקשורת פתוחה, ולדעת לפתור משברים בצורה ישירה במקום לפתח כעסים:

"כשיחטא איש לאיש לא ישטמנו וישתוק... אלא מצוה עליו להודיעו ולומר לו, למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת לי בדבר פלוני?"

איור אמנותי: ספירה לייטסטון.
איור אמנותי: ספירה לייטסטון.

הלוואי שנזכה לקיים את דברי הרמב"ם ונזכה לחיים מאושרים.

מאמר מומלץ: מה ידוע לכם על הרמב"ם? בואו לבחון את עצמכם