לפני מספר שבועות יצא לאור חלק נוסף בסידרת הספרים "אגרות קודש" של הרבי מליובאוויטש זצ"ל. כל ספר טומן בחובו אוצר נפלא של תשובות העוסקות במגוון נושאים ופונות לאנשים מכל רחבי הקשת הציבורית – מאנשים פשוטים שפנו לעצתו של הרבי ועד למנהיגים ובעלי השפעה.

כל מכתב ראוי למאמר בפני עצמו; הפעם נעסוק במכתב אחד בו הרבי מציע... לשנות את שמו של בית החולים.

מדוע? הנה הדברים של הרבי (בעיבוד חופשי).

ברכה לרפואה שלימה

המכתב נכתב לפרופסור מרדכי שני, שכיהן אז כמנהל המרכז הרפואי שיבא ולימים זכה בפרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת 2009.

הפרופסור ביקר כמה חודשים קודם לכן בניו-יורק, שם הייתה לו ההזדמנות להיפגש בשמחת תורה עם הרבי. את מכתבו אליו פותח הרבי בברכה שהוא והמוסד בהנהלתו יצליחו להביא רפואה שלימה אל המטופלים הפונים אליהם.

"הנוסח המסורתי" כותב הרבי, הוא 'רפואת הנפש ורפואת הגוף'. מכיוון שאצל יהודי בריאות ומנוחת הנשמה קשורה לקיום התורה והמצוות, עליהן נאמר "כי הם חיינו ואורך ימינו", האיחול לבריאות הגוף ובריאות הנפש כולל אם כן גם איחול להתחזקות בתורה ובמצוות וקירבה לבורא העולם."

עניין של מילים בלבד?

לאחר-מכן הרבי ניגש למטרת מכתבו.

"אני מקווה שהינך זוכר את הצעתי, שבמקום להשתמש בביטוי בית חולים יקראו לו בית רפואה."

האם באמת זהו שינוי חשוב כל-כך? הלא מדובר רק בהצעה לשינוי שם ולא בשינוי מהותי בדרך בה המרכז הרפואי מתנהל?

על כך מציין הרבי שני דברים.

ראשית, עצם שינוי השם יכול ליצור שינוי במצב הרוח של המטופלים – במקום לחוש שהם בבית חולים, הם יזכרו שמטרת המקום היא לרפא אותם. ושנית, מכיוון שזוהי אכן מטרתו האמיתית של אותו בית, להביא רפואה, מדוע להשתמש בשם לא הולם ולא מבטא את מטרתו של המקום?

כולם רגילים אחרת, אבל בשביל זה אנחנו יהודים...

"המכשול היחיד שאני רואה לשינוי השם הוא העובדה שכבר רגילים להשתמש בשם הנוכחי" ממשיך הרבי ומציין, "אבל, בכוחו וביכולתו של כל אדם לחולל שינויים טובים בעולם – ואפילו לחדש דברים טובים שלא היו קודם לכן; ואם הדברים אמורים בכל אדם, על אחת כמה וכמה בעם היהודי שעצם הישרדותו היא מעשה ניסים ושינוי מסדרו של עולם.

"התורה מציינת שתפקידנו הוא להיות אור לגויים. מכיוון שהתורה היא תורת אמת, גם הביטוי אור לגויים הוא מדוייק בכל הפרטים.

"מהו אור? לכאורה הוא לא משנה דבר. אבל מעלתו העיקרית היא שהוא מראה ומגלה את המציאות האמיתית של הדבר. זהו מרכיב חשוב שברוב הפעמים מאפשר לנו להבדיל בין טוב ורע, בין קדושה וטומאה, בין בריאות וחולי ובין אלו שקוראים לרע טוב ולחולי – בריאות."

אם כן, גם שינוי שמו של בית החולים יהווה למעשה אלומת אור שתמקד את אנשי הצוות והמטופלים בתפקידו האמיתי של המקום.

הדברים משפיעים

הדברים נכתבו בשנת תשל"ז (1977). מעניין לציין כיצד כיום יותר ויותר בתי חולים מאמצים שמות כמו "מרכז רפואי" שמסמל את דבריו של הרבי – זהו בית המיועד לרפואה, לא למחלה, חלילה.

מי יתן ובורא העולם ישלח רפואה שלימה לכל חולי עמך ישראל.