שאלה:

למה בעצם יש הבדל בין ספר תורה אשכנזי וספרדי? הספרדים שמים את ספר התורה בתור נרתיק קשוח והוא מונח בעמידה על בימת התורה. האשכנזים עוטפים אותו במעיל קטיפה ומשכיבים אותו על בימה אלכסונית.

מאיפה נובעים ההבדלים האלה?

תשובה:

קודם כל, חשוב להבין שההבדל הוא רק חיצוני - בנרתיק של ספר התורה. על פניו, היה מקום לחשוב שמדובר בסך הכול בהבדלים תרבותיים. כשם שאנשים מארצות שונות נבדלים בסגנון הלבוש שלהם, כך התפתחו צורות שונות של "לבוש" עבור ספרי התורה.

אולם, יש משמעות הלכתית חשובה לעובדה שהספרדים מניחים את גווילי התורה בתוך נרתיקים ששומרים עליהם במצב אנכי, בעוד ספרי התורה האשכנזים מושענים באלכסון על גבי בימת הקריאה.

על מנת להבין זאת, בוא ניזכר במזוזה. מאחר שאתה אשכנזי, סביר להניח שמיקמת את המזוזה שלך בצורה אלכסונית. הספרדים, לעומת זאת, נוהגים למקם את המזוזות אנכית, בצורה זקופה.

מדוע?

בתלמוד1 כתוב שאם אדם קבע את המזוזה "כמין נגר [בריח] – פסולה". אבל מה בדיוק הכוונה "כמין נגר"? כיצד ממוקם הבריח?

פרשן התלמוד הנודע רש"י (רבי שלמה יצחקי), מסביר2 ש'נגר' הוא בריח שממוקם בשכיבה, בצורה אופקית. לכן, לדעתו את המזוזה יש לקבוע כשהיא זקופה, בצורה אנכית.

נכדו של רש"י, רבינו תם (רבי יעקב בן מאיר), חולק וסובר שהנגר המוזכר בתלמוד אינו בריח אופקי, אלא בריח אנכי, בדומה ליתד של אוהל, כמו אלו ששמשו לקיבוע קלעי החצר שהקיפה את המשכן במדבר. לפיכך, לדעתו את המזוזה יש לקבוע בשכיבה אופקית, ואם נקבעה בעמידה אנכית הרי היא כ'נגר', ופסולה. כסימוכין לעמדתו מזכיר רבינו תם את העובדה שאת המת קוברים במצב שכיבה דווקא משום כבוד המת (וקבורה בעמידה מכונה 'קבורת חמור' ונחשבת לביזיון), וכן את העובדה שלוחות הברית היו מונחות בתוך הארון בשכיבה דווקא.3

לכן, אם את הלוחות ואת מזוזות אין להציב בעמידה, מסתבר שגם את ספר התורה יאסור רבינו תם להעמיד אנכית.

משמעות הדברים עבורנו

ב'משנה תורה',4 חיבורו ההלכתי של הרמב"ם, וכך גם בשולחן ערוך5 נפסקה הלכה כדעת רש"י שאת המזוזה יש לקבוע במצב אנכי, ואם נקבעה בשכיבה אופקית הרי היא פסולה.

בהתאם לכך נוהגים בדרך כלל הספרדים לקבוע את המזוזות כשהן עומדות זקופות, וכך גם נוהגים בספר התורה, הנקרא ומאוכסן במצב עמידה בתוך הנרתיק הקשיח שלו.

אולם, האשכנזים הנוהגים (בדרך כלל) על פי פסקי הרמ"א (רבי משה איסרליש) בהגהותיו על השולחן ערוך. לדעת הרמ"א, אף שההלכה נפסקה כדעת רש"י, יש להתחשב אף בדעתו של רבינו תם (הסובר שמזוזה שנקבעה בצורה אנכית – פסולה). לכן, הוא מציע לקבוע את המזוזה באלכסון (כשהחלק העליון נוטה קדימה ומכוון כלפי פנים). מאחר שכך המזוזה אינה שכובה אופקית ואף לא ניצבת בצורה אנכית, הרי היא כשרה לפי שתי הדעות.6

כעת מובן מדוע נוהגים האשכנזים גם לקרוא בתורה כשהיא מונחת באלכסון על גבי הבימה, וכמו כן מקפידים לאכסן את ספר התורה כשהוא מושען בשיפוע (קל)7 , ואילו הספרדים מניחים אותה בספר תורה עומד.

מעמד של כבוד

חשוב לזכור שבין אם אתה נוהג כך או אחרת, ברור שכוונת כולם היא לכבד את התורה כמיטב יכולתם. בסופו של דבר, מעבר לכל המחלוקות או חילוקי הדעות שאולי ישנם, התורה היא זו שמאחדת את כולנו.