ר' בנימין מן העיירה קלוצק היה חסיד נלהב של האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מליאדי. הוא היה סוחר עצים ופעם אחת, כשהוא ערך חשבון הכנסות והוצאות של עסקיו, הוא כתב בסוף רשימת המספרים:

"סך הכול: אין עוד מלבדו!"

אחד מחבריו הוכיח אותו על מעשיו. "האם אין אתה יודע שלכל דבר זמן משלו? יש זמן להתבוננות מעמיקה ברעיונות מתורת החסידות ובאחדותו של הבורא, ואילו זמן העסקים הוא זמן בו על האדם להתמקד בעסקיו. הרי גם משא ומתן יכולים להיות חלק מעבודת הבורא".

השיב לו רבי בנימין:

"אינני מבין כלל וכלל! מדוע, כאשר בעיצומה של תפילה, נופלת מחשבה על עסקים – זה בסדר גמור. אך שתיפול מחשבה אלוקית באמצע עסקים – זה כבר לא מקובל עליך?"