שאלה:

אני מקבל את הטענה כי איזושהי "ישות גבוהה" בראה את היקום, אך מדוע לא יכולות להיות ישויות רבות כאלה? האם ישנה סיבה הגיונית כלשהי לטעון שקיים רק א-ל אחד?

תשובה:

ההגדרה של א-ל היא: "ישות בלי הגדרה". לא ניתן להגדיר את אלוקים, כיוון שאם אגדיר אותו, אגביל אותו. ודבר מוגבל אינו א-ל.

כשאני מגדיר דבר-מה, אני נותן לו גבולות. אם לדוגמה אני מגדיר תפוח כפרי מתוק ועגול בצבע ירוק או אדום, כשאני מוצא פרי סגול וארוך, אני יודע שזה לא יכול להיות תפוח. תפוח מוגבל לפרי עגול – אדום או ירוק. זוהי הגדרתו. הא-ל לא ניתן להגדרה, כיוון שהגדרתו תביא לכך שאתה אומר שקיים משהו שהא-ל לא יכול להיות. אבל זה לא יכול להיות נכון, כיוון שהא-ל הוא בלתי מוגבל.

לכן יכול להיות א-ל אחד בלבד. כי אם אין לך הגדרה, לא קיים שום דבר מחוץ לך. לא יכול להיות משהו או מישהו "אחר".

דוגמה: שתי ארצות שכנות יכולות להיקרא שתי ארצות רק כאשר קיים גבול ביניהן. אבל אם לארץ אין גבולות, אם אין מקום מוגדר שבו היא נגמרת ומתחילה מדינה אחרת, איך תוכלו לומר שקיימות שתי ארצות?

לא-ל אין גבולות, לכן איך יכול להיות יותר מא-ל אחד? היכן יסתיים א-ל אחד ויתחיל א-ל אחר אם כל קו הפרדה לא קיים ביניהם?

מעשה הבריאה הוא המעשה של יצירת גבולות והגדרות. זהו תפוח ולא בננה. זוהי ארץ וזה הים. לבריאה יש הגדרות. לבורא אין הגדרה. זה מה שעושה אותו לא-ל. וזוהי הסיבה בגללה יכול להיות א-ל אחד בלבד.