פעם ביקר האדמו"ר האמצעי, רבי דובער מליובאוויטש, אצל רבי יצחק אייזיק מהומיל שהיה אחד מגדולי החסידים. אברכי העיר הומיל התלוננו לפניו שרבי אייזיק לא מקרב אותם ותמיד עסוק עם עצמו.

"רבי אייזיק, מדוע אינך מקרב את האברכים ולומד עמם חסידות?" שאל הרבי.

"אם בקושי יש לי זמן לעסוק בעבודת השם האישית שלי, כיצד אוכל להתפנות ולהתעסק עם אחרים?" השיב רבי אייזיק בשאלה.

"אייזיל, אייזיל", אמר לו הרבי, "למד ממני. כשאני רואה שעם עצמי אינני מסוגל לעשות מאום, אשתדל לפחות לעשות טובה לזולת."

(על-פי לשמע אוזן, עמוד מד).