שמן

שימש להדלקת המנורה בבית-המקדש ומסמל את עם-ישראל. כשם שהשמן צף על- פני המים - כך עם-ישראל עולה ומתבלט מתוך העמים. כשם שהשמן אינו מתערבב במים - כך גם היהודי שומר על ייחודו אף כשהוא נמצא בין עמים אחרים.

אור

חנוכה מאופיין במוטיב האור, ואלה סגולות האור: האור הוא הדבר הראשון שנברא אחרי בריאת השמים והארץ. מעט אור דוחה הרבה חושך. האור אינו נאבק עם החושך; כשהאור מופיע - החושך נעלם מאליו.

חושך

לחושך אין מציאות משלו. חושך אינו אלא העדר אור. זה גם טבעם של הדברים השליליים שבחיים. עצבות, דיכאון, חידלון וייאוש - כל אלה קיימים רק כאשר אין אור ואין שמחה. ברגע שהאור מופיע - הם נעלמים מאליהם.

נר

הנר הוא חומר גשמי: שמן, שעווה או סטיארין. עד שמדליקים אותו, הוא סתם חומר, אך ברגע שמקרבים אליו אש - החומר נהפך לאור. גם העולם החומרי יכול להיות אור, כאשר הוא נדלק באש הנשמה.

שמש

השמש אינו חלק משמונת נרות החנוכה; הוא רק זה שמדליק אותם. ואף-על-פי- כן, השמש עומד מעל כל הנרות. הרמז: מי שפועל כדי להאיר אחרים - בסופו של דבר גם הוא עצמו מתעלה.

שמונה

החנוכייה היא בעלת 8 קנים, לעומת מנורת המקדש שהיתה של 7 קנים. למה שמונה? המספר 7 מסמל את עולם הטבע, את סדר הדברים הטבעי (העולם נברא בשבעה ימים). לעומת זאת, המספר 8 מסמל את העל-טבעי, את מה שקיים מעל הטבע. חג החנוכה הוא החג שבו התעלו היהודים מעל לטבע, ולכן הוא בן 8 ימים.

כסף

בימי חנוכה נותנים מעות-חנוכה לילדים (וגם איש לרעהו, בעל לאשתו ואשה לבעלה וכדומה). אחת הסיבות היא, לאפשר לילדים לקיים את מצוות הצדקה, שבה מרבים בימי החנוכה. מטבעות הכסף הם עגולים, לאמור: מי שנמצא למטה, יכול לעלות על-ידם, ומי שנמצא למעלה - יכול ליפול. תלוי מה עושים בכסף וכיצד משתמשים בו.