ב"ה

מדרש ואגדה לחג

חושך מגרשים באור, שמונה נרות - שישה לקחים, חג הסודות הכמוסים, נשות ישראל וחג החנוכה

8 נרות, 6 תובנות
שש נקודות למחשבה מנרות החנוכה לשיפור החיים. מחכמתו של הרבי מלובביץ'
חושך מגרשים באור
כאשר בחוץ גוברת החשיכה, יש חשש שהדברים השליליים הסובבים את הבית מבחוץ יחדרו גם פנימה. בשעה כזאת חובה להציב את הנרות המאירים דווקא בפתח הבית, כדי להאיר גם את 'רשות הרבים'.
נשות ישראל וחג החנוכה
הנשים גם היו אלה שהניפו את נס המרד. לאחר שרבים מבין הנאמנים לדת היהודית ברחו אל המדבר והמערות מפני גזירות אנטיוכוס, נשארו הנשים לבדן ובמעשיהן עוררו את הגברים להילחם ביוונים.
חג הסודות הכמוסים
בכל החגים יש מצווה לקיים סעדות חג ואילו בחנוכה איננו מוצאים מצווה זו? הדבר אינו נובע מחשיבות נמוכה יותר של חג החנוכה; אדרבה, חג החנוכה דוקא נעלה יותר.