ב"ה

מי אנחנו באמת? אגו ואינטרסים?

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

מי אנחנו באמת? אגו ואינטרסים?

ההרצאה עוסקת בנושא שחשוב לרבים מאיתנו: מי אנחנו באמת? האם רק אגו ואינטרסים? או אולי מצפון?