ב"ה

האם רק משה צריך לחוש את יראת ה'?

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

האם רק משה צריך לחוש את יראת ה'?

למשה נאמר כי ה' דורש מאיתנו "רק" יראת שמים. האם זה קל כל כך, ומדוע זה נאמר רק למשה?