ב"ה

עבודת ה' מתוך רחמים?

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

עבודת ה' מתוך רחמים?

על יעקב נאמר שמידתו היא מידת הרחמים. על מי צריך לרחם? על מישהו שהיה במצב טוב יותר. מה הקשר בין רחמים ועבודת ה'?