ב"ה

סיפורים על רבי שמעון בר יוחאי

מקבץ סיפורים מהתלמוד והמדרש על רבי שמעון בר יוחאי.

רבי שמעון במערה
סיפור מתקופת התלמוד
רבי שמעון הגיב בחריפות: כל מה שבנו עשו לצורך עצמן! היה שם אדם אחד שהלך והלשין לשלטונות.
חלומו של רשב
על מה חלם רבי שמעון בר יוחאי בליל ראש השנה? ומה הוא אמר לקרובי משפחתו?
ברכתם של החכמים: ייחרב ביתך
רבי שמעון בר יוחאי שלח את בנו לקבל ברכה מהחכמים. במקום ברכה, הוא חזר עם רשימת איחולים מאיימים...
רבי שמעון מבטל את גזירות הרומאים
אחד מחכמי ישראל בשם רבי ראובן איסטרובלי ביקש לסכל את הגזירות. הוא התחזה לרומאי והלך להשתתף בדיונים בבית המחוקקים
גירושין שמחים
מי מכם שמע על "סעודת גירושין"?
הבעל תמה על העצה המוזרה, אך לא איחר לעשות כדבר רבי שמעון. זוגתו הכינה מאכלים משובחים, ויחדיו ישבו לשבת ו'לחגוג' את גירושיהם