מיתוס: בל"ג בעומר חוגגים את המרד של בר כוכבא. את מדורות ל"ג בעומר מדליקים כזכר למרד ולמשואות שהדליקו המורדים כדי להעביר מסרים זה לזה.

אמת: כל קשר בין ל"ג בעומר לבר כוכבא הוא מאולץ וחסר כל בסיס היסטורי. ניתן לומר כי זהו קשר שהומצא ב-150 השנה האחרונות1 .

סיפורו של בר כוכבא והמרד הגדול שהנהיג מובא בהרחבה בתלמוד ובמדרשים, אך באף אחד מהם לא מוזכר שבל"ג בעומר התרחש אירוע משמעותי כלשהו שהיה קשור למרד.

מדוע אם כן מדליקים מדורות בל"ג בעומר?

המקור הראשון להדלקת המדורות מופיע במכתבו של רבי עובדיה מברטנורא. במכתב שכתב לפני למעלה מחמש מאות שנה, הוא כותב כי "בי"ח אייר באים מכל הסביבות ומדליקים אבוקות גדולות" על קברו של רבי שמעון במירון אבל הוא לא מציין את המקור לכך.

מאות שנים לאחר-מכן, רבי צבי אלימלך מדינוב מסביר2 כי האש והאור מסמלים את התגלות רבי שמעון בר יוחאי שכתב את ספר הזוהר "המאיר ומבהיק מסוף העולם ועד סופו והוא מאיר לנו בגלותנו."

כך או כך, כיום נפוץ המנהג להדליק את המדורות בכל רחבי העולם, ואין ספק שכדאי לנצל את הדלקת המדורות כדי לזכור את אור התורה ואור הנשמה המפעם בכל אחד מאיתנו.