רבי יעקב קרנץ, המגיד מדובנא, היה מפורסם בשנינותו ובמשליו.

פעם שאלו אותו: מדוע חוגגים את שמחת תורה בסוף חג הסוכות? אם בני-ישראל קיבלו את התורה כבר בחג השבועות, מדוע הם חיכו מספר חודשים כדי לחגוג, לשמוח ולרקוד עמה?

וכמו תמיד, השיב להם רבי יעקב במשל.

היו היו מלך ומלכה שגרו אי-שם באושר ועושר. רק צרה אחת העיבה על שמחתם: לא היו להם ילדים. מה לא עשו המלך והמלכה כדי להיפקד בילדים? הם ניגשו לטובי הרופאים בממלכה ומחוצה לה, ביקרו את הקוסמים, חוזי העתידות והמכשפות למיניהן. אך מאום לא הועיל. השנים נקפו והזוג המלכותי נותר ערירי.

יום אחד שמעו המלך והמלכה על קוסמת שגרה במערה מרוחקת שלקסמיה יצא שם בכל האיזור. הם החליטו לגשת ולבקש את ברכתה של הקוסמת.

"תוולד לכם בת, היא תהיה חכמה, יפהפיה ובעלת אישיות נהדרת" אמרה להם הקוסמת. "אך כל זאת בתנאי אחד: אסור יהיה לה לראות אף גבר עד ליום חתונתה. אפילו את פני אביה אסור לה לראות. אם היא תראה גבר עד ליום חתונתה, מות תמות."

ההורים הנרגשים הודו בחום לקוסמת ושבו לביתם. ואכן, זמן קצר לאחר מכן נכנסה המלכה להריון. בחודש השביעי להריונה עזבה המלכה את ביתה והלכה להתגורר באי מבודד כדי שהתינוקת לא תראה פני איש.

אכן, התינוקת הייתה יפהפיה, וככל שחלפו השנים התברר כי דבריה של הקוסמת התקיימו במלואם. פקחותה של הנסיכה לצד טוב ליבה הרשימו את לב כל מי שראתה אותה.

כשהגיעה הנסיכה לגיל הנישואין, חיפש לה אביה נסיך מתאים. אך מי יסכים לשאת לאישה את הנסיכה כשהוא אינו מורשה לראות את פניה לפני החתונה? נסיך אחר נסיך דחו את ההצעה. רק נסיך אחד הסכים להתחתן עם הנסיכה. "היא באה ממשפחה טובה; אביה הוא מלך מפורסם, ישר וטוב לב. אני מוכן לשאת אותה גם ללא שראיתי אותה."

רק בתום טקס החתונה, הכלה הסירה את ההינומה והחתן יכל לראות את פניה בפעם הראשונה. הוא מיד התרשם ממראה האצילי והעדין, אך הוא אמר לעצמו: האם היא אכן אישה מיוחדת כל-כך כמו שאביה הבטיח לי? מי יודע?

אך כשחלפו כמה חודשים, ובכל יום החתן התרשם יותר ויותר מיופיה החיצוני והפנימי, בא הנסיך להודות לחמיו המלך על כך שהרשה לו לשאת את בתו לאישה.

כך גם עם ישראל – סיים המגיד מדובנא את דבריו – קיבלנו את התורה בחג השבועות, אך עדיין לא ידענו מה יש בה. אמרנו "נעשה ונשמע", הסכמנו לקבל ולעשות את כל מה שכתוב בה. אבל כעת, בשמחת תורה, חלפו כבר כמה חודשים ואנו זכינו להכיר את המתנה הנפלאה שקיבלנו מאלוקים... זה הזמן לשמוח ולרקוד עם התורה!