הרבי הריי"צ, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן, סיפר:

"פעם, מסיבה מסויימת, לא נערכו הקפות אצל אבי (רבי שלום דובער, הרבי הרש"ב מליובאוויטש).

"זמן מה לאחר-מכן לימד אותי אבי רעיון עמוק מאוד מתורת החסידות. הוא הסביר לי את הרעיון בפרוטרוט וירד לעומקם של דברים, אבל בסוף הדברים הוא אמר:

"'הייתי מוותר על כל העמקות הזו תמורת תנועה אחת בריקוד של ההקפות לשמחת תורה.'"

(על-פי שיחת שמחת תורה תרפ"ו)