ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף

מכאן רמז לכך שבליל הסדר, כאשר חוגגים את יציאת מצרים, יש לאכול בהסיבה (שמות רבה)

ויסב אלוקים את העם

המילים "את העם" הם בגימטריא "ערב רב", לרמז על הערב רב שהצטרף לעם ישראל ביציאתם ממצרים. (בעל הטורים)

וחמושים יצאו בני ישראל

רמז לחמישה חומשי תורה. (כלי יקר)

מה תצעק אלי – דבר אל בני ישראל ויסעו

המילה 'מה' בגימטריא 45, כנגד ארבעים יום בהם משה התפלל בהר סיני על עם ישראל לאחר חטא העגל, והתפילה בת חמשת המילים – א-ל נא רפא נא לה – שהתפלל עבור אחותו מרים. כביכול אמר לו בורא העולם: 'מה' הוא הזמן בו עליך להתפלל, אבל לא עתה. (בעל הטורים)

אז ישיר משה

המילה 'ישיר' יכולה להתפרש כ'י-שיר', רמז לעשרת השירות בתולדות עם ישראל: שירת הים, שירת הבאר, שירת האזינו, שירת יהושע, שירת דבורה, שירת חנה, שירת דוד, שירת שלמה, שירת חזקיה והשירה לעתיד לבוא בימות המשיח. (בעל הטורים)

כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך

המילה 'מחלה' היא בגימטריא 83, יכולה להיקרא גם כ'המלח' ו'הלחם', ללמדך שפת שחרית במלח עם קיתון של מים יכולה לבטל 83 מחלות (בעל הטורים)