שאלה:

מה קרה לפרעה אחרי יציאת מצרים?

תשובה:

בספר שמות פרק יד אנו קוראים כי פרעה עצמו עמד בראש המרדף אחרי בני-ישראל שיצאו ממצרים.

מה קרה לו לאחר-מכן? בכך יש דיעות חלוקות.

ב'מכילתא' מובאת דיעה אחת לפיה הוא מת בים סוף יחד עם כל צבאו, בעוד דיעה אחרת טוענת כי באופן ניסי הוא שרד כדי שהוא יוכל לספר את סיפור נס קריעת ים סוף בכלי ראשון.

לפי דברי ילקוט שמעוני, פרעה הגיע לנינוה, שם הוא הפך להיות המלך המקומי. היה זה אותו מלך נינוה אליו הגיע יונה כדי להתרות אותו לחזור בתשובה יחד עם כל התושבים.

מתברר שהוא למד את הלקח...