שעת בוקר מוקדמת. המלך פרעה מתעורר כשמול עיניו מרצדות תמונות מוזרות שזה עתה ראה בחלום... הוא קורא למיטב האסטרולוגים של המדינה כדי שיפתרו את חלומו, אבל איש מהם לא מצליח להרגיע את רוחו הסוערת.

זהו הפתיח לסיפור חלומותיו של פרעה, חלומות שבזכותם הפך יוסף למשנה למלך באימפריה המצרית.

הסיפור עצמו מופיע בפרשת מקץ (בראשית פרק מא), ובמדרשים השונים אנו מוצאים פרטים מרתקים שלא מוזכרים במפורש במקרא. על כך ועוד במאמר שלפניכם.

הסיפור במקרא

נתחיל בסיפור כפי שהוא משתמע מפשוטם של הפסוקים.

הרקע לסיפור: יוסף, הבן האהוב על אביו, נמכר לעבד על-ידי אחיו. הוא מתגלגל למצרים, נמכר לאחד מבכירי המימשל המקומי וחיש מהר מטפס בסולם הדרגות והופך למנהל משק הבית. אשת אדוניו חומדת בו, וכשהוא מסרב להצעתה לשכב עמו היא מאשימה אותו באונס. יוסף מושלך לבית הכלא, שם הוא פותר בהצלחה חלומות של שני אסירים נוספים, שר המשקים ושר האופים. למרות שביקש משר המשקים לזכור את הצעיר העברי שיושב בכלא על לא עוול בכפו, שר המשקים שוכח ויוסף נמק בכלא שנתיים נוספות.

הסיפור: באחד הלילות חולם פרעה שני חלומות מוזרים המתרחשים על שפת היאור. בראשון, שבע פרות יפות ושמנות יוצאות מן היאור ואחריהן יוצאות שבע פרות רזות ומכוערות שאוכלות את הפרות השמנות. בחלום השני הוא רואה כיצד שבע שיבולים מלאות ויפות צומחות, ואחריהן מופיעות שבע שיבולים צנומות ושדופות הבולעות אותן.

כשהוא קם בבוקר, הוא ממהר לקרוא לחרטומים שיבואו לפתור את החלום. איש מהם לא הצליח לפתור אותו.

שר המשקים, האסיר לשעבר, נזכר ביוסף. הוא מספר לפרעה על הנער העברי היושב בבית הסוהר שפתר את חלומותיו בהצלחה, ופרעה ממהר לקרוא ליוסף.

"ראית שני חלומות, אך למעשה זהו חלום אחד" אומר יוסף. הוא פותר את החלום כך: הפרות השמנות והשיבולים המלאות מייצגות שבע שנים של שובע ושפע שיבואו על מצרים. אבל כמו בחלום, אחרי השובע יופיעו פרות ושיבולים רעות ויבלעו את חברותיהן – תקופה של רעב שתימשך אף היא שבע שנים. "את החלום ראית פעמיים" הסביר יוסף, "כי האלוקים רצה להעביר לך מסר כי זה עומד להתרחש בקרוב מאוד."

יוסף ממשיך ומייעץ לפרעה למנות אדם חכם שיאגור מזון בשנות השפע ויצייד את המחסנים לקראת שנות הרעב.

אחוז התלהבות מכריז פרעה כי יוסף הוא איש אשר רוח אלוקים בו, ממנה אותו למשנה למלך ומפקיד אותו על ביצוע התוכנית שזה עתה הציע.

במדרשים ובמפרשים

כאמור, המדרשים השונים מוסיפים פרטים מרתקים רבים על סיפור חלומות פרעה. להלן נביא כמה מהם.

מתי חלם פרעה את חלומותיו? היה זה בליל ראש השנה, ויוסף עצמו פתר אותן בראש השנה עצמו1 . לפי מסורת אחת, ביום בו השתחרר יוסף מבית הכלא נפטר סביו, יצחק אבינו2 .

חלום שחזר על עצמו: לא הייתה זו הפעם הראשונה בה חלם פרעה את חלומותיו, אך הייתה זו הפעם הראשונה שהוא זכר אותם. לכן נאמר בפסוק "ופרעה חולם": הוא חלם זאת שוב ושוב3 .

טבע האדם: על הפרות השמנות נאמר כי הן היו "יפות מראה", ואילו הרזות נקראו בשם "פרות אחרות". כך הוא טבע האדם: כאשר יש שובע ושפע בעולם, כולם מתנהגים יפה זה לזה. אך בעת רעב ומחסור, אנשים מפנים את אחוריהם זה לזה4 .

חרטומי פרעה לא מצליחים לפתור: חרטומים הם מכשפים שידעו להעלות באוב רוחות מתים ולגלות דברים נסתרים5 . כך הם פתרו את חלומות פרעה: שבע בנות יוולדו לך, ושבע בנות תקבור; תכבוש שבעה מחוזות, ושבעה אחרים יילחמו בך6 . פתרונות אלו לא מצאו חן בעיני המלך.

שר המשקים מזכיר את יוסף: שר המשקים הרשע לא עשה זאת מאהבתו את יוסף, אלא מאינטרסים צרים בלבד. הוא חשש שללא פתרון הוגן לחלומותיו של פרעה, זה האחרון עלול למות מרוב צער. ומי יודע אם המלך החדש לא יפטר אותו מתפקידו7 ?

כשהזכיר את יוסף, הוא עשה זאת תוך שימוש בכינויי גנאי: נער הוא צעיר שוטה (חשוב לזכור כי יוסף היה כבר בן שלושים), עברי הוא לא מקומי אלא מהגר, עבד ולפי החוק המצרי אין למנות עבדים לתפקיד ממשלתי8 .

כיצד ידע פרעה כי הפתרון נכון? היה זה בגלל שפרעה שינה כמה פרטים בסיפור החלום ויוסף תיקן אותו; בנוסף לכך, בחלומו הוא ראה גם את הפתרון אך שכח אותו.

שבעים שפות: התלמוד9 מציין ששרי פרעה התנגדו למינויו של יוסף למשנה למלך בתואנה שהוא עבד, אך פרעה ציין כי הוא רואה בו גינוני מלכות. "אם כך", השיבו לו השרים, "עליו לדעת שבעים שפות" (כנראה שבאותם ימים בני המלוכה ידעו שבעים שפות). המלאך גבריאל בא ולימד את יוסף שבעים שפות וכדי שהוא יצליח בלימודו הוא הוסיף לשמו את האות ה"א – 'יהוסף'.

מסר לחיים: שום דבר לא קורה מעצמו!

אם נקביל בין חלומות פרעה וחלומות יוסף, נראה כי בחלומותיו של יוסף הופיע מוטיב של עבודה – יוסף ואחיו עבדו בשדה, ואילו פרעה היה צופה פאסיבי בפרות ובשיבולים שעלו מעצמם.

יוסף סימל את צד הקדושה, ואילו פרעה – את הצד ההפוך. המסר הוא כי אין לחם חינם, וכי אם אנו רוצים להשיג רמות רוחניות נעלות יותר, או קדושה עוצמתית יותר, הדרך היחידה להגיע אליה היא באמצעות עבודה מאומצת, אך אז מובטח לנו כי אכן נצליח בעבודתנו10 .