אחד מהסמלים הבולטים ביותר כיום שיש לכל מדינה הוא הדגל. ולא רק מדינות: ערים וארגונים מציגים את דגלם בגאווה לעין כל.

אולי תופתעו לגלות הדגלים הקדומים ביותר בעולם היו של בני-ישראל ועליהם מסופר בפרשת השבוע.

"איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל" (במדבר ב, ב): הדגלים שימשו לריכוז השבטים שהיו נוסעים וחונים יחדיו, כל שבט לבדו.

הדגלים העתיקים היו עשויים מפיסת בד שהייתה צבועה בצבעי השבט, וכן נרקם עליה תמונה מסויימת שסימלה את אותו השבט. צבע הדגל תאם לצבע אבן החושן של כל שבט והתמונה נקבעה בהתאם למאורעות או לברכה שבירך יעקב אבינו את בניו לפני מותו. המדרש (מדרש רבה, ב, ז) מתאר בפרוטרוט כיצד נראו הדגלים.

להלן אבני החושן, הצבע (או הצבעים) והסמל של כל שבט:

ראובן: האבן אודם, צבע הדגל אדום ועליו נרקם ציור של דודאים לסמל את הדודאים אותם קטף ראובן לאימו.

שמעון: האבן פטדה, צבע הדגל ירוק, הסימול היה העיר שכם, זכר לנקמת שמעון ביושבי העיר שכם על שאיפשרו את אונס אחותו דינה.

לוי: האבן ברקת, הדגל הורכב משלושה צבעים: לבן, שחור ואדום. הסמל היה ציור של החושן, בהתאם לעבודת שבט לוי בבית המקדש.

יהודה: האבן נופך, צבע הדגל תכלת כצבע רקיע השמיים. הסמל שנרקם על הדגל היה אריה, רמז לברכה שבירך אותו אביו יעקב לפני מותו "גור אריה יהודה."

יששכר: האבן ספיר, צבע הדגל אפור והסמל היה שמש וירח. הדבר בא לסמל את ידענותם של בני השבט, עליהם נאמר שהם יודעים כיצד לחשב את חשבונות השמיים ולקבוע בהתאם את לוחות השנה העבריים.

זבולון: האבן יהלום, צבע הדגל לבן ועליו רקומה ספינה, כמו שנאמר: "זבולון לחוף ימים ישכון." שבט זבולון היה מפליג בספינות כדי לרכוש ולמכור סחורה.

דן: האבן לשם, הצבע דמה לצבע הספיר (אם כי לא ברור האם האבן אותה אנו מכנים ספיר כיום זהה לספיר של ימי קדם) ועליו היה רקום ציור של נחש, כמו שבירך אותו אביו יעקב לפני פטירתו: יהי דן נחש עלי דרך.

גד: האבן שבו, צבע הדגל היה ערבוב של שחור ולבן ועליו רקום מחנה של גדוד צבא, כברכת יעקב "גד גדוד יגודנו."

נפתלי: האבן אחלמה, צבע הדגל היה אדום כיין ועליו מצויירת איילה על שם הפסוק "נפתלי אילה שלוחה."

אשר: האבן תרשיש, צבע הדגל לא מוזכר בפירוש במדרש אך הוא מוגדר כ'אבן יקרה שמתקשטים בה הנשים', ועליו ציור של עץ זית שכן שטחו של ארץ ישראל התברך בעצי זיתים ובשמן.

יוסף: האבן שוהם, צבע הדגל היה שחור. הדגל הופק עם שני סימולים: סימול של ראם לבני מנשה, וסימול של שור לבני אפרים.

בנימין: האבן ישפה, צבע הדגל היה מורכב מכל צבעי השבטים גם יחד ועליו נרקם זאב לסמל את הפסוק "בנימין זאב יטרף."

המדרש מציין כי דגלי שבטי ישראל היו הדגלים הראשונים בעולם, וכי המלכים והמדינות שעשו שימוש בדגל חיקו למעשה את דגלי השבטים.