ב"ה

לקבל מצוות 'ואהבת לרעך כמוך'

פרק 15

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

לקבל מצוות 'ואהבת לרעך כמוך': פרק 15

בשורה קטנה וקצרה אחרי ברכות השחר נאמר "הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך" - מדוע חשוב לומר זאת? מדוע דוקא את מצוות אהבת ישראל אנחנו מקבלים על עצמנו, ולא למשל מצוות ידיעת השם?

הוסיפו תגובה