משמעות המילה "קונגרס" היא אסיפה של אנשים, במטרה להביא אחדות בין יהודים. זו לא משימה קלה, אך ניתן לבצע אותה.