ב"ה

הפרה לבשה סרט, מה כבר קרה?!

הלקח של רבי אלעזר בן עזריה: לקחת אחריות

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הפרה לבשה סרט, מה כבר קרה?!: הלקח של רבי אלעזר בן עזריה: לקחת אחריות

חכמים חלקו על רבי אלעזר בן עזריה האם חייבים להשבית גם את הבהמות בשבת. הפרה של השכן של רבי אלעזר יצאה בשבת כשסרט קשור לה בין הקרניים, ורבי אלעזר לא העיר לשכן. וזו הייתה טעות