לחצו כאן כדי לרכוש אות ולהשתתף בכתיבת ספר התורה הכללי שנכתב לאחדות עם ישראל

לחצו כאן כדי לתמוך באירוע 'הכנסת ספר התורה' ההיסטורי