ב"ה

זכרונות מן העבר: מסע מרתק בעקבות המגפות הכואבות שעם ישראל עבר