ב"ה

הלילה הזה כולו מצה: משמעותם הפנימית של המצב והמרור, החרוסת והכרפס