ב"ה

הלילה הזה כולו מצה: משמעותם הפנימית של המצה והמרור, החרוסת והכרפס