Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

נח

פרשת השבוע
מה לימדה התיבה את נח

התיבה הייתה גם צפופה ומחניקה ושררה בה לחות. "הוציאה ממסגר נפשי", התפלל נוח, "כי נשמתי עייפה מריחם של אריות, דובים ופנתרים
כשהעולם נראה קודר היא תפציע - ותפתיע

במילים ציוריות מתאר הכותב כיצד עודדה הקשת את רוחו של נח, שחשש ליצור חיים חדשים
מדוע אני לא מפסיק לדרוש (ולכתוב)

הוא אמנם בנה את התיבה, אך האם הוא פנה למי שמעולם לא ראה את התיבה שלו? האם הוא צעק לבני דורו כי יום הדין אכן מתקרב ובא?
כשהזוגיות במשבר
"הוא עקשן" "היא עצלנית" אבל אתה סתם שופט

בין שנהיה מודעים לכך ובין שלא, התקשורת שלנו מושפעת מן הפרספקטיבה שלנו, כלומר מנקודת המבט שלנו
רוחניות
מה שטוב לנו באמת

אנו יכולים לראות רק את הרגע ואך בקושי להיזכר בעבר. העתיד נמצא מאחורי דלת סגורה ואף פעם לא חדל מלהפתיענו
סיפורים
במשך שישים וחמש שנה חשבתי שהיא מתה

כל השנים הרבות כאילו נמחו ואינן, ושמעון מצא עצמו משתופף שוב במרתף ורועד מפחד שמא הנאצים יגלו את מקום מחבואם
אושר, עושר וחופן עפר

החיים כאדם פירושם שאנו תמיד זקוקים לעזרתו של אלוקים: נשים יולדות, ילדים רעבים, אבות מחוסרי עבודה...
בדרך לחתונה
אהבה וטיסן

הדבק רק גורם ללכלוך ובלגן. החלקים הלא-נכונים נדבקים זה לזה, הכנפיים נדבקים לרצפה, החלונות נדבקים לאצבעות
להיות יהודי
מהי הנשמה היהודית?

אנו צאצאיהם של שלושת האישים הדגולים ביותר שחיו אי פעם, אברהם, יצחק ויעקב. הם כרתו ברית נצח בין צאצאיהם לבין האלוקים

המאמין בהשגחה פרטית יודע כי מה' מצעדי גבר כוננו, אשר נשמה זו צריכה לברר ולתקן איזה בירור ותיקון במקום פלוני. ומאות בשנים, או גם משעת בריאת העולם - הנה הדבר שצריך להתברר או להתתקן מחכה לאותה הנשמה שתבוא לבררו ולתקנו. וגם נשמה הלזו הנה מאז נאצלה ונבראה היא מחכה לזמן ירידתה לברר ולתקן את אשר הוטל עליה.


הדפס את המגזין