ב"ה

ויגש

אישית עם הרבי
עבודה חילונית? רפואת נפש של ילדים זו גם שליחות!

גב' רייזל רובין כתבה לרבי על חייה האישיים וביקשת את עצתו וברכתו. היא לא תיארה לעצמה עד כמה תשובותיו המדויקות של הרבי יתממשו לנגד עיניה...
לומדים תניא - עם הרב שניאור אשכנזי
יצר הרע עם שטריימל

לחשוב טוב טוב
סוף טוב

ואז פנה הרבי לאימו של חיים ואמר: "אני רוצה שתחייכי". בקשתו הייתה כל כך בלתי צפויה וגם כנה, שהיא אכן חייכה מאוזן לאוזן. "כעת את יכולה ללכת. אני רוצה שאנשים ייצאו שמחים מהחדר הזה".
פרשת ויגש
איך לבנות משפחה קשורה וקרובה?

אתם הורים שמוציאים את הנשמה עבור הילדים אבל מרגישים שהם לא מחזירים לכם אהבה? אתה חש לעתים שאף אחד לא רואה אותך בבית? יוסף הצדיק יכול ללמד אתכם פרק ביצירת קשרים חמים וקרובים בתוך המשפחה
למה יעקב רצה למות?

ברגעים המרגשים ביותר, יעקב אומר ביטוי לגמרי מפתיע: "אמתוה הפעם". מה בדיוק קרה שם ולמה הוא התכוון?
לא פשוט להיות עשירים

אם כוח גורם לשחיתות, התוכלו לתאר לעצמכם את הפיתויים הטמונים בקבלה בו-זמנית של עושר, עוצמה ואינטליגנצייה? לא היה דבר שלא היה ביכולתו לעשות
ישיבה במצרים

הקונפליקט שבין יוסף לאחיו היה עמוק יותר מסכסוך על כתונת פסים או על חלקו של בן אהוב בחיבתו של אביו. היה זה קונפליקט בין שתי השקפות עולם, בין שתי גישות לחיים כיהודי בעולם של עובדי אלילים
אתגרים בחינוך וגידול ילדים
הילד שלי משקר...

הסבר לוגי כמו "זה לא משתלם לשקר" או משפט כ"זה לא בסדר" לא ישפיעו עליו. אך נושא האמון, לעומת זאת, הוא נושא מובן גם לילדים קטנים

אמר רבי אלעזר: גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבינו.


— בבא בתרא ט
הדפס את המגזין