ב"ה

יום כיפור

סיפורים ליום כיפור
קנו
ואז לפתע נזכרתי. אלוקים אדירים! הערב יום-כיפור! מה, למען השם, אני עושה בעיירה הנידחת הזו? מדוע לא דחיתי את הנסיעה בעוד שבוע
תפילה בשדה
טירחת הדרך הותירה עליו רושם, והוא עצם את עיניו לשעה קלה... שהפכה לשינה עמוקה. כשהוא פתח את עיניו כבר נראו כוכבים ברקיע
המחזור הפתוח
הילד המבוהל רץ מיד אל בעל-האחוזה ושאלו לפשר הדבר. "מה איכפת לך האם זה נכון" ניסה בעל-האחוזה להרגיעו ולהסיח את דעתו
חיילי ניקולאי בתפילת ה"נעילה"
הם הסבירו כי ביניהם יש אחד שקידש שם שמים ברבים, ועבר נסיונות ויסורים רבים כל-כך שגדולים וצדיקים לא יכלו לעמוד בהם, והוא זה שרגיל להתפלל לפני הציבור
מאמרים ליום כיפור
טעות בתרגום

שלוש המילים הנ"ל באנגלית אינן מעבירות נכון את המשמעות האמיתית של שלושת הפעולות הנזכרות. ולא זו בלבד, אלא ששלוש המילים באנגלית מייצגות אידיאלים ומושגים שבמובנים רבים הם למעשה ההיפך ממשמעותן האמיתית
ביקור בנינווה
לפני מאה שנה, כאשר תלמיד שלמד את ספר יונה היה שואל את המורה "היכן נמצאת העיר נינווה? האם אפשר לבקר בה"? היה המורה יכול לומר, לכל היותר, כי "אנו יודעים מעט מאד על מקומה של נינווה הקדומה"
יום כיפור
היכרות עם המחזור
סידור התפילה
מדריך ליום כיפור
מה עושים בערב יום כיפור
אוכלים שתי סעודות, מקיימים את מנהג ה"כפרות", נותנים צדקה ועוד. כאן תמצאו את כל מנהגי ערב יום הכיפורים
מה עושים ביום כיפור?
צמים, לובשים בגדי לבן ומקדישים את היום לחרטה ותשובה על החטאים שביצענו במשך השנה החולפת.
וידאו של הרבי
ו תשרי

ביום השנה ה-25 לפטירת אמו הרבנית חנה ע"ה, הרבי ניגש כשליח ציבור, אומר דברים בפני החסידים ומחלק מתנה לשנה החדשה.

הפושט ידו לחבירו להכותו אף על פי שלא הכהו נקרא רשע.


— במדבר רבה יח
הדפס את המגזין