ב"ה

תזריע - החודש

הרבי מלובביץ - חלוקת דולרים לצדקה
הרבי מברך את האלוף: הצלחה רבה בהגנה על כל ארץ ישראל

הצלחה רבה בהגנה על ארץ ישראל, כמו גם בהגנה על שלמותה הרוחנית של ארץ ישראל. מי ייתן והיהודים בארץ הקודש ובכל העולם אכן יהיו מוגנים. בשורות טובות וחג שמח (לקט)
אביב הגיע, פסח בא...
למה המצה נאפית תוך 18 דקות?

האם תהליך הכנת המצה אורך 18 דקות לכל היותר? מאיזה שלב מחילים לספור את משך הזמן הז?
ניקיון לפסח: משימה כן אפשרית

ילדים הם חתיכות חמץ מהלכות על שתיים. איכשהו הם מצליחים להביא חתיכות של כעכים, עוגיות, קרקרים וכל דבר אחר לכל מרחב שאפילו לא תיארת לעצמך שהם עשויים בכלל להיכנס אליו
פרשות מיוחדות
פרשת החודש
בשבת שלפני ראש חודש בניסן (או בראש חודש עצמו אם הוא חל בשבת) קוראים את פרשת החודש
פרשת תזריע
תעלומה פמינסטית: למה ימי הטהרה בלידת בת הם כפולים?

האם מגיע לאימא קנס שילדה בת?! מדוע יולדת חייבת קרבן חטאת? ולמה הקושייה הראשונה במה נשתנה היא מטבילים ולא מצה?
המעלה הגדולה שמסתתרת בחסרונות שלנו

מהו הקורבן הכי חביב לפני ה'? ומה מגלה את עוצמת הנפש שלנו? סוד הקשר בין פרשת תזריע לבריאת העולם מגלה לנו את תפקידו ועוצמתו האמיתי של כל אחד מאיתנו ואת הדרך להגיע אליו, ובכך להצליח להפוך כל חיסרון למעלה גדולה בחיים.
כשהקודש ברוך הוא חלק על ישיבה של מעלה...
התלמוד מביא סיפור מופלא על מחלוקת שהתרחשה בישיבה של מעלה בין בורא העולם ובין כל שאר יושבי הישיבה. לא נותרה להם כל ברירה אלא לקרוא לרבה בר נחמני כדי לפסוק את הדין. הייתה זו מחלוקת בדיני הצרעת
"אוי, יש לך צרעת"
מה הייתה הצרעת? מדוע היא הופיעה? ורשימת אנשים מפורסמים שהיו מצורעים... כתבה מקיפה ומרתקת
לומדים תניא - עם הרב שניאור אשכנזי
התמודדות עם אתגרים
דיכאון לאחר לידה: זה קרה לי, זה יכול לקרות גם לך

הרגשתי כאילו קוברים אותי בעודי בחיים, שוקעת בחול טובעני ולא יכולה למצוא את דרכי החוצה. כך הרגשתי אחרי הלידה של ילדי

המאמין בהשגחה פרטית יודע כי מה' מצעדי גבר כוננו, אשר נשמה זו צריכה לברר ולתקן איזה בירור ותיקון במקום פלוני. ומאות בשנים, או גם משעת בריאת העולם - הנה הדבר שצריך להתברר או להתתקן מחכה לאותה הנשמה שתבוא לבררו ולתקנו. וגם נשמה הלזו הנה מאז נאצלה ונבראה היא מחכה לזמן ירידתה לברר ולתקן את אשר הוטל עליה.


הדפס את המגזין