ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 30. מרץ 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:14
עלות השחר (עלות השחר):
05:48
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:32
זריחה (הנץ החמה):
09:37
סוף זמן קריאת שמע:
10:39
סוף זמן תפילת שחרית:
12:45
חצות (היום):
13:17
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:26
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:45
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:59
שקיעת החמה (שקיעה):
19:24
לילה (צאת הכוכבים):
00:44
חצות הלילה (הלילה):
62:50 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

צדקיה היה המלך האחרון מבית דוד שמלך בארץ ישראל. לאחר שנבוכדנצאר, ששלט אז ביהודה, הגלה את המלך יכניה, מלך אחריו צדקיהו. הוא מרד בנבוכדנצאר, ובתגובה הוא הטיל מצור על ירושלים. בקיץ של אותה שנה חומות ירושלים נבקעו, העיר נכבשה, בית המקדש הראשון נחרב והיהודים הוגלו לבבל. צדקיהו ניסה להימלט דרך מנהרה שחפר אך נתפס על-ידי צבא נבוכדנצאר. הוא בילה את שארית ימיו במאסר עד שאויל מרודך, בנו של נבוכדנצאר שיחרר אותו בכ"ז באדר, אך הוא נפטר בו ביום.