בכל שנה, בשבת לפני ראש חודש ניסן (או בראש חודש עצמו אם הוא חל בשבת), מוסיפים בבית הכנסת קריאה נוספת על קריאת פרשת השבוע. קריאה זו נקראת בשם 'פרשת החודש.' זו פרשה שנאמרה למשה רבינו במצרים בראש חודש בניסן.

פרשת החודש נפתחת במצווה הראשונה שנאמרה למשה רבינו, המצווה לקיים לוח שנה יהודי המחולק לחודשים. לאחר-מכן היא עוסקת במצוות קורבן הפסח ובהכנות שעל בני-ישראל לעשות לקראת יציאתם הקרובה ממצרים.

הפטרת פרשת החודש (המופיעה בספר יחזקאל) עוסקת אף היא בעניין דומה. תחילתה בציווי העוסק בראש חודש ניסן "כה אמר ה' אלוקים, בראשון [חודש ניסן] באחד לחודש תקח פר בן בקר תמים וחטאת את המקדש", ומסתיימת בציווי לעשות את קורבן הפסח לצד קורבנות התמיד, קורבנות המיוחדים לשבת, ראש חודש והחגים.