ידידים יקרים,

הנה פתגם יפהפה של רבי זושא מאניפולי. הפתגם עוסק בעבודת הבורא, אך הוא אקטואלי במיוחד בימים אלו של טרום יום הכיפורים (כאן בעיבוד חופשי):

"ניתן להשתמש בכל תכונה לעבודת הבורא, גם תכונה לא טובה, ואפילו תכונה הנקראת רעה. למשל, ניתן ללמוד שבעה דברים מגנב:

א) הוא צנוע בדרכיו ולא מתייהר במעשיו. ב) הוא מוכן לסכן את חייו למען הצלחתו. ג) הגנב יגנוב גם דברים קטנים ופעוטים לכאורה. ד) הגניבה דורשת ממנו מאמץ רב ממנו הוא לא בוחל. ה) הוא זריז במעשיו. ו) הוא בוטח ומקווה כי הפריצה תצליח. ז) גם אם הוא לא הצליח בפעם הראשונה, הוא שב ומנסה פעמים רבות."

כמה רעיונות יפים מופיעים בפתגם קצר זה. הלוואי ונצליח לאמץ ולו תכונה אחת מן הרשימה, ולהשתמש בה כדי להפיץ טוב וחסד בעולם.

שבת שלום,

הרב מנדי קמינקר