ב"ה

ויצא

דמויות ואירועים מהתנ"ך
מי היו בלהה וזלפה?

סיפורן של בלהה וזלפה (בילהה וזילפה), השפחות שנעשו לנשותיו הנוספות של יעקב אבינו ואימותיהם של ארבעה שבטים
פרשת ויצא
שמח זבולון: בעקבות היהודי הראשון שעזב את הכולל ויצא לעבוד

מי הצליח יותר בגידול הילדים – החרדי הלומד או החרדי העובד? למה המובחר שבאבות מקדיש כל כך הרבה אנרגיה להקמת עסקים? ומה הגורם העמוק לשתי מריבות האחים שהתגלגלו לאלימות?
למה יעקב קנה ומכר כבשים

הכבשה אינה מצייתת מסיבה כלשהי – היא פשוט צייתנית מטבעה. זהו היסוד של יחסינו עם אלוקים שהכבשה מייצגת: כפיפות חסרת פניות
יום ההילולא וחג הגאולה של רבי דובער, האדמו"ר האמצעי
ביוגרפיה של אדמו"ר האמצעי, רבי דובער שניאורי
הוא בחר בעיירה ליובאוויטש למקום מגוריו, וכך קיבלה החסידות את השם "חב"ד-ליובאוויטש". הוא הפיץ את תורת אביו וביאר אותה בהרחבה, לצד דאגה ועסקנות למען היהודים שסבלו תחת גזירות הצאר.
6 פתגמים מעוררי לב של האדמו"ר האמצעי
מה קורה כשמידת הדין פוגעת, מי צריך להיות בצל, ועוד פתגמים של הרבי השני של חסידות חב"ד, רבי דובער שניאורי - האדמו"ר האמצעי
בזכות אדמו"ר האמצעי

תנו זאת לצדקה לזכות סביכם, אדמו"ר האמצעי.
אתגרים בחינוך וגידול ילדים
מה עושים עם ילד בכיין

הבכי יכול להציק לנו ואנו מנסים לעצור אותו - אבל זו טעות.

קודם ציווי "הוכח תוכיח", כתיב "ולא תשנא את אחיך", כי זהו תנאי מוקדם להוכחה,ואחר-זה כתיב "ולא תשא עליו חטא", שאם לא פעלה ההוכחה, בודאי אתה האשם, שלא היו [אלו] דברים היוצאים מן הלב.