יום י"ח באלול הוא יום הולדת כפול. בתאריך הזה בשנת 1698 ירדה לעולם נשמתו של רבי ישראל "בעל שם טוב", מייסד תנועת החסידות, ובאותו יום 47 שנים לאחר מכן נולד רבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד. התאריך י"ח הוא גם ח"י – שמשמעותו חיים. האדמו"ר הקודם מליובאוויטש, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן, התבטא פעם שיום ח"י באלול מפיח חיים בעבודת הבורא של חודש אלול.

בספרי הקודש מובא כי אלול הוא ראשי תיבות של "אני לדודי ודודי לי". מילים אלו לקוחות משיר השירים ומתארות את היחסים שלנו עם האלוקים כבעל ואישה. ליחסים שלנו עם האלוקים פנים רבות: הוא מלכנו ואנו עבדיו, הוא רוענו ואנו צאנו. אך כאשר מתקרבת השנה החדשה אנו מתמקדים ביחסים ה'זוגיים' שלנו.

לאחרונה נתקלתי בספר באנגלית בשם "האנציקלופדיה לדתות". התחלתי לקרוא את הערך העוסק ביהדות ונדהמתי נוכח תובנותיו של הסופר כאשר הוא מדבר על ההבדל החריף שבין היהדות לבין כל שאר הדתות. הדתות האחרות מבוססות על תאולוגיה ועל פילוסופיה מסוימות, וכללי ההתנהגות שלהן הן תוצאה ישירה של מערכת האמונות שלהן. היהדות לעומת זאת מבוססת על תורה שהיא מעיקרה ספר חוקים. הפילוסופיה היהודית התפתחה לאחר מכן, והיא מבוססת על הפרשנויות של החוקים. מדהים כי רוב עקרונות האמונה היהודית אינם מפורטים בתורה. במקום זאת, רוב התורה עוסקת במצוות "עשה" ו"אל תעשה". מיהו אלוקים? מדוע הוא ברא אותנו? מהי תכנית העל? – התורה מתעלמת לחלוטין מן השאלות הללו.

תיאור מדויק זה של היהדות כלל לא תומך בהיפותזה שלנו אודות הקשר הזוגי, הקשר שבין בעל לאשתו. נישואין אינם מבוססים על כללים, אלא על חיבה הדדית. נישואין מתחילים כאשר שני אנשים מכירים זה את זו ורוחשים הערכה עמוקה זה לזו, ובאופן זה הם מפתחים אהבה שמובילה אותם להתחייב זה לזו "ורק המוות יפריד ביניהם". שורשיהם של נישואים יציבים אינם מתחילים בשני אנשים שנפגשים זה עם זו והאחד אומר לשנייה, "בואי נתחתן. זה לא חשוב מי אני, אבל הנה רשימת הדרישות שלי..." בין דיקטטור לבין נתיניו שוררת מערכת יחסים שמבוססת על כללים, אך לא אצל זוג נשוי.

לימוד החסידות מאפשר לאדם להתקרב לאלוקים. רכישת הבנה (מינימלית) אודות בוראנו, אודות גודלו והדרו, אודות נדיבותו המדהימה, וכן אודות הקשר האישי הקיים בינו לבין כל יהודי – הבנה זו מאפשרת לכלה – לעם היהודי – להתחבר לאלוקים ולרחוש לו הערכה והוקרה. חכמינו אומרים כי אורסנו לאלוקים בהר סיני, וכי החתונה תתקיים כשיבוא המשיח. מתוך ציפייה לחתונה הממשמשת ובאה, עלינו ללמוד חסידות, שהיא מדריך הנישואין המעולה ביותר!

אכן, ח"י באלול הוא תאריך המפיח חיים חדשים בנישואין החשובים מכל.