ב"ה

סיפורים לחודש אלול

ססיפורים של תשובה והתעלות לרגל חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות

הפריץ שחזר בתשובה
סיפור מופלא ששמענו מאבותינו
שוב נקפו מספר ימים. וולאדק-וולוול התהלך בחוסר-מנוחה. הוא לא ידע כיצד להתחיל, איך לגשת לביצוע החלטתו הגורלית
כוחה של האמת
חזרה בתשובה בצעד אחד
כפית דבש במקום עופרת
לרבי משה בן ליאון היה רעיון מקורי עבור חוזר בתשובה
"אין דבר המונע ומעכב בפני התשובה, כשחושבים ומחליטים עליה ברצינות" – ענה הרב, והוסיף: "אולם בקשר אליך, רק המוות יוכל לפדותך מהעבירות. אם תקבל על עצמך למות בתור כפרה על עוונותיך, אזי תתקבל תשובתך במרום"
בשעה אחת: סיפורו של חייט שיכור שהפך לצדיק
מרות העבודה הקשה והמפרכת שעבד החייט, ועל אף המוניטין שיצאו לשמו, בקושי השתכר החייט כדי מחיית בני ביתו
אוכל באמצע הלילה
רבי שמואל החסיד מלמד את מארחיו לקח מאלף
"מה הם סליחות"? היתמם רבי שמואל. "אינך יודע"? תמה הפונדקאי
סליחות בברדיצ'וב
סיפור
ביום זה לא חיכו יהודי ברדיצ'וב שהשמש יעיר אותם לסליחות. עם קריאת הגבר קמו חיש מהר ובצעדים מדודים-כבדים יצאו אל הלילה, כדי ללכת למקוה
החצוצרה שלא כיבתה אף שריפה
לפני שהקימו את מכבי האש ואת סילוני המים, בכל פעם שהייתה פורצת איש בעיירה היו התושבים אצים רצים ומביאים דליי מים כדי לכבות את השריפה

דף זה מופיע בשפות אחרות