בשבת אנו נמנעים מלהתעסק עם חפצים הקשורים לפעילויות שבהן אנו עוסקים בשאר ימות השבוע, או שהעיסוק בהם עלולה לגרום לחילול השבת. חפצים אלו מכונים 'מוקצה'. ביניהם: כסף, מפתחות, עטים וכלי עבודה.