השבת היא אי בזמן, יום של מנוחה בתוך שפע הפעילות המציף את ששת ימות השבוע האחרים. למשך 25 שעות – החל משקיעת השמש בערב יום שישי ועד צאת הכוכבים במוצאי שבת – אנו חדלים מכל מעורבות יצירתית עם סביבתנו, מתעלים מעל לדאגות ולמאבקים של קיומנו היומיומי ונהנים מן השלווה השמימית של יום המנוחה של אלוקים.

כולנו מכירים את הסיפור: אלוקים ברא את העולם בשישה ימים ונח ביום השביעי. אך הבריאה לא הייתה ארוע חד פעמי. זהו תהליך מתמשך. אלוקים בורא את עולמנו ללא הפסקה במחזור קוסמי של עבודה ומנוחה. כשאנו נחים בשבת אנו מתאימים את מהלך חיינו עם מחזור הבריאה האלוקי. אנו מאמתים את האופן שבו ברא אלוקים את העולם, מחזקים את תפקידנו שלנו כ"שותפיו של אלוקים לבריאה" ומביאים שלמות, קדושה ותכלית לתוך חיינו.