השבת היא מנוחה: השבת היא אי של שלווה במערבולת העבודה, החרדות, המאבק והמצוקה המאפיינים את חיי היום-יום שלנו בשאר ששת ימות השבוע. במשך כ-25 שעות בשבוע העולם עומד מלכת פשוטו כמשמעו: העסק סגור, המכונית נשארת בחניה, הטלפון חדל מלצלצל, הרדיו, הטלוויזיה והמחשב נשארים מכובים, והלחצים והדאגות של החיים החומריים נסוגים אל מאחורי מסך של שכחה. כשאנו עוצרים כל מעורבות יצירתית בעולם הפיזי, מבטנו מופנה פנימה – למשפחה וחברים, לעצמיותנו הפנימית, לנשמתנו.

במשך כ-25 שעות בשבוע העולם, פשוטו כמשמעו, עומד מלכת.

השבת היא מודעות: בשבת אנו זוכרים כי העולם איננו שלנו וכי אין אנו יכולים לעשות בו כרצוננו, אלא הוא יצירתו של האלוקים. בשבת אנו אף זוכרים כי ה' הוציאנו ממצרים וציווה כי לעולם לא נהיה עבדים לאדון זר כלשהו – עבודתנו, מחויבויותינו הכספיות והמעורבות שלנו בענייני החומר אינם אדונים לחיינו, אלא הכלים שבעזרתם אנו מגשימים את ייעודנו הרוחני.

השבת היא זהות יהודית: שבת היא כלת ישראל, ידידת הנפש של העם היהודי. זוהי אחת הדרכים רבות העוצמה ביותר לממש את יהדותנו ולהעביר אותה הלאה לילדינו. שמרנו על נאמנותנו לשבת בכל מקום, בכל תרבות ובכל נסיבות במהלך 4,000 שנות ההיסטוריה – למן ימי שלמה המלך ועד ללילות האפלים באושוויץ. כפי שאמר זאת סופר יהודי מפורסם, "יותר משהיהודים שמרו על השבת, שמרה השבת על היהודים".

השבת היא עונג: שבת היא מזון ערב לחך, שולחן ערוך יפה ושופע כל טוב, אור נרות, שירה נעימה, שינה ערבה. במהלך השבוע הנאתנו מברכות החיים מציבה בפנינו אתגר מסוים: אנו ישויות פיזיות החיות בעולם פיזי, ועלינו להישמר תמיד שההנאה לא תידרדר למדרגת ניוון. אולם בשבת – גוף ונשמה גם יחד מורמים למישור גבוה ורוחני יותר, ועונג שבת באוכל, בשתייה ובתחושת תענוג הוא מצווה, מעשה אלוקי.

השבת היא רוחניות: השבת היא הנשמה של השבוע – החזון שמעניק לשבוע חיוניות ושלקראתו הוא שואף. המקובלים מלמדים כי בשבת מתגשמים כל הישגי השבוע שחלף ומורמים למישור גבוה יותר. מן השבת זורמת ברכה לכל המאמצים של השבוע המתקרב. שמירה על השבת מבטיחה את ברכתו של ה' להצלחה במשך כל השבוע שלנו ומעניקה תחושת מטרה ומשמעות לקיומנו במהלך השבוע.

השבת היא טעימה של העולם העתיד לבוא: "ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר. ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את ה' בלבד" (הרמב"ם, משנה תורה פרק יב, הלכות ד-ה).

כך מתארים נביאי ישראל וחכמיו את עידן הגאולה – "האלף השביעי", שבו יתגשמו ויתממשו ששת אלפי שנות היסטוריה יהודית והמאמצים להפוך את העולם הזה ל"בית לה'".

השבת היא הטעימה השבועית שלנו מהעולם העתידי הזה.

ובדומה לטעמו של כל מזון ערב לחך, לא ניתן באמת להבין מהי השבת עד שחווינו אותה בעצמנו. לסיכומו של עניין, התשובה היחידה לשאלה "מהי השבת?" היא: "נסו אותה בעצמכם!"