קיצור ע״פ ולא תשבית מלח המלח עצמו אין בו טעם ואעפ״כ הוא פועל טעם בהבשר. והיינו כי הוא מגבורות דאבא. ובחכמה אתברירו. ושרשו מבוצינא דקרדוניתא. וכמ״כ יש בחינה זו גם בתורה שבחי׳ חכמת הקבלה היא בעצמה אינה מושג כ״כ בטוב טעם כמו הנגלות שבתורה ואעפ״כ הוא הנותן טעם בלחם ובשר שהם הנגלות שבתורה. וזהו ולא תשבית מלח. (וע׳ במא״א אות מ׳ סעיף ע״א):