ב"ה

שמיני

מאת הרב שניאור זלמן מליאדי, כ"ק אדמו"ר הזקן
מהוצאת